Zgłoś szkodę

 

  1. Po wystąpieniu urazu / szkody  skontaktuj się z nami w celu otrzymania druku zgłoszenia szkody

  2. Wypełnij czytelnie druk zgłoszenia szkody podając wszystkie niezbędne dane

  3. W przypadku, gdy Poszkodowany jest nieletni proszę podać pełne dane osobowe i adresowe opiekuna prawnego

  4. Pamiętaj o podpisaniu druku / podpisach na druku (w przypadku gdy Ubezpieczającym jest inna osoba)

  5. Zgłoszenie szkody wyślij do nas na adres e – mail 

📧  Zgłoś szkodę: szkody@sportbroker.pl