Ubezpieczenie OC dla sprzedawców Amazon

Jeśli jesteś sprzedawcą na Amazonie, a Twoja miesięczna sprzedaż przekroczy wartość 10.000 USD to będziesz zobligowany do wykupienia polisy . Polityka sprzedaży usług -Business Solutions Agreement, w punkcie 9 zawiera regulacje dotyczące ubezpieczenia.

Insurance.

If the gross proceeds from Your Transactions exceed the applicable Insurance Threshold during any month if the Elected Country is the United States, or each month over any period of three (3) consecutive months if the Elected Country is Canada or Mexico, or otherwise if requested by us, then within thirty (30) days thereafter, you will maintain at your expense throughout the remainder of the Term for each applicable Elected Country commercial general, umbrella or excess liability insurance with the Insurance Limits per occurrence and in aggregate covering liabilities caused by or occurring in conjunction with the operation of your business, including products, products/completed operations and bodily injury, with policy(ies) naming Amazon and its assignees as additional insureds. At our request, you will provide to us certificates of insurance, the full insurance policy, or other documents we may request for the coverage to the following address: c/o Amazon, P.O. Box 81226, Seattle, WA 98108-1226, Attention: Risk Management.

Your commercial liability insurance policy must meet all the following criteria:

 1. The policy limit must be at least $1 million per occurrence and in aggregate, and cover liabilities caused or occurred in conjunction with your business operations, including products, products or completed operations and injury.
 2. The insurance policy type can be either commercial general, umbrella, or excess liability and be based on occurrence.
 3. Your insurance provider must have global claim handling capability and a financial rating of S&P (https://www.spglobal.com/ratings/en/sector/insurance/insurance-sector) A- or AM Best (https://www.ambest.com/home/default.aspx) A- or better (if S&P or AM best is not valid, a local equivalent is allowed).
 4. Your insurance provider must give Amazon at least 30 days’ notice of cancellation, modification or nonrenewal.
 5. The policy must name „Amazon.com Services LLC and its affiliates and assignees” as additional insureds.
 6. The deductible for any policy must not be greater than $10,000 and any deductible amount must be listed on the certificate(s) of insurance.
 7. The policy must cover all sales from products you have listed on Amazon.
 8. Your insured name must match the “legal entity” name you provided to Amazon. To view your legal entity name, go to: https://sellercentral.amazon.com/sw/AccountInfo/LegalEntity/step/LegalEntity.
 9. The policy must be complete in its entirety and signed.

 

Oznacza to, że ubezpieczenie winno spełniać następujące warunki:

 • Suma gwarancyjna na jedno i wszystkie zdarzenia winna opiewać na co najmniej 1 mln USD, obejmować prowadzoną działalność , usługi, produkty a także uszkodzenie ciała.
 • Ubezpieczenie może być w formie polisy generalnej, ochronnej, nadwyżkowej OC i bazować na zdarzeniu ubezpieczeniowym.
 • Ubezpieczyciel musi mieć ogólnoświatową możliwość realizacji roszczeń i posiadać odpowiedni rating, co najmniej A – wg Standard&Poors i AM Best. Ewentualnie lokalny odpowiednik.
 • Ubezpieczyciel musi powiadamiać Amazon z co najmniej 30 dniowym terminem o anulowaniu, zmianie lub nieprzedłużeniu ubezpieczenia
 • „Amazon.com Services LLC oraz jej podmioty stowarzyszone i cesjonariuszy” należy wskazać w polisie jako dodatkowych ubezpieczonych.
 • Franszyza dla każdej z polis nie może być wyższa niż 10 000 USD i każda inna wysokość franszyzy winna być wpisana w dokumencie ubezpieczenia.
 • Polisa ma pokrywać całą sprzedaż produktów z listy na Amazon.
 • Nazwa ubezpieczonego ma być zgodna z nazwą podaną do Amazon. Aby sprawdzić nazwę podmiotu prawnego wejdź na: https://sellercentral.amazon.com/sw/AccountInfo/LegalEntity/step/LegalEntity
 • Umowa ubezpieczenia ma być kompletna i podpisana

Jeżeli szukasz polisy dla zabezpieczenia swojej  sprzedaży w USA poprzez Amazon.com to możemy Ci pomóc zawrzeć to ubezpieczenie w Polsce.

 • Wypełnij i prześlij podpisany list brokerski – pdf
 • Wypełnij wstępny kwestionariusz oceny ryzyka – pdf

Prześlij podpisane dokumenty na adres: adam@sportbroker.pl

Procedura przygotowania ubezpieczenia wymaga czasu i nie każde ryzyko może zostać zaakceptowane przez ubezpieczyciela.