Ryzyka specjalne

1. Ubezpieczenie sukcesu/premii za osiągnięcie wyniku

Ubezpieczenie rekompensuje koszt wypłacenia premii za osiągnięcie określonego wyniku sportowego – medalu, awansu itp.

2. Ubezpieczenie od odwołania zawodów sportowych

Przy organizowaniu imprez sportowych należy się liczyć ze zdarzeniami (np. warunki pogodowe, żałoba narodowa), mogącymi skutkować odwołaniem imprezy. Ubezpieczenie rekompensuje koszty poniesione na przygotowanie/ organizację imprezy oraz brak planowanych przychodów z imprezy

3. Ubezpieczenia od trafienia do celu (typu „Hole In one”)

Dla uatrakcyjnienia zawodów, organizatorzy przygotowują różnego rodzaju konkursy, które odbywają się w przerwie meczu, skierowane wyłącznie dla kibiców, np. rzut piłką do kosza, trafienie w określone miejsce do bramki itp. Zdarzenie te są jak najbardziej ryzykiem losowym, które można ubezpieczyć. Odszkodowanie pokrywa koszty wypłaconej nagrody – za udaną próbę np. celny rzut kibica.