Sportowcy indywidualni

Zapraszamy wszystkie aktywne osoby do zapoznania się z naszą ofertą. Ubezpieczenia sportowe stanowią profesjonalnie zabezpieczenie oraz rekompensatę dla zawodników przed nieoczekiwanymi skutkami wypadków (uraz lub choroba) z jakimi nieodłącznie wiąże się uczestnictwo we współzawodnictwie sportowym. Następstwami nieszczęśliwych wypadków są nie tylko uszkodzenia ciała ale często także wiążą się one z przedwczesnym i nieoczekiwanym zakończeniem kariery sportowej.

Oferta kierowana jest dla 3 grup osób aktywnych sportowo:

✔  Profesjonalista – osoba posiadająca profesjonalny kontrakt sportowy
✔  Wyczynowiec – osoba posiadająca aktualną licencję zawodnika uprawniającą do uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym       (sportowiec zarejestrowany w związku/klubie sportowym)
✔  Amator – osoba rekreacyjnie uprawiająca sport (niezrzeszona w związku/klubie sportowym)

Dostępne ryzyka:

  1. NNW – trwały uszczerbek na zdrowiu
  2. Koszty leczenia i rehabilitacji
  3. Ubezpieczenie utraty dochodu w związku z czasową niezdolnością do pracy/uprawiania sportu – L4  
  4. Ubezpieczenie utraty dochodu w związku z trwałą niezdolnością do pracy/uprawiania sportu – L4 
  5. Odpowiedzialność Cywilna w życiu prywatnym – Ubezpieczenie kierowane jest do wszystkich osób chcących zabezpieczyć się przed finansowymi skutkami szkód wyrządzonych osobom trzecim (szkody osobowej lub rzeczowej) lub szkodami wyrządzonymi przez członków najbliższej rodziny Ubezpieczonego.
  6. Koszty leczenia poza RP (turystyczne)
  7. Koszty leczenia cudzoziemców na terenie RP
  8. Ubezpieczenia na życie
  9. Ubezpieczenia zdrowotne (prywatna opieka medyczna)
  10. Inne ubezpieczenia (majątkowe, komunikacyjne, )

 Usługa Brokerska jest bezpłatna, dlatego zachęcamy do dalszej współpracy