Imprezy sportowe

 

1. Ubezpieczenie OC imprez masowych (obowiązkowe)
Obowiązkowe ubezpieczenie dla imprez organizowanych zgodnie z Ustawą o bezpieczeństwie imprez masowych. Realizujemy ubezpieczenia zgodnie z wymogami stosownego Rozporządzenia Ministra Finansów w oparciu o własny program brokerski.

2. Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej organizatora imprezy sportowej
Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w związku z prowadzoną działalnością oraz posiadanym mieniem. Ochrona może zostać rozszerzona o szkody nie objęte obowiązkowym ubezpieczeniem OC imprez masowych, a także inne klauzule zgodnie z potrzebami i specyfiką imprezy. 

3. Ubezpieczenie od odwołania zawodów sportowych

Przy organizowaniu imprez sportowych należy się liczyć ze zdarzeniami (np. warunki pogodowe, żałoba narodowa), mogącymi skutkować odwołaniem imprezy. Ubezpieczenie rekompensuje koszty poniesione na przygotowanie/ organizację imprezy oraz brak planowanych przychodów z imprezy

4. Ubezpieczenia od trafienia do celu (typu „Hole In one”)
Dla uatrakcyjnienia zawodów, organizatorzy przygotowują różnego rodzaju konkursy, które odbywają się w przerwie meczu, skierowane wyłącznie dla kibiców, np. rzut piłką do kosza, trafienie w określone miejsce do bramki itp. Zdarzenie te są jak najbardziej ryzykiem losowym, które można ubezpieczyć. Odszkodowanie pokrywa koszty wypłaconej nagrody – za udaną próbę np. celny rzut kibica.

5. Inne ubezpieczenia dot. organizowanej imprezy
a) Majątkowe dotyczące obiektu i jego wyposażenia
b) Wypadkowe dotyczące:
– Sportowców biorących udział w imprezie
– Innych uczestników imprezy – sędziów, zaproszonych gości, przedstawicieli mediów, obserwatorów, delegatów itp.
– Wolontariuszy

👍  W ostatnich latach obsługiwaliśmy ubezpieczenia największych imprez sportowych w Polsce:
  • Mistrzostwa Europy w piłce siatkowej kobiet
  • Mistrzostwa Europy w koszykówce mężczyzn
  • Final Four Ligi Mistrzów w piłce siatkowej mężczyzn
  • Finał Ligi Światowej w piłce siatkowej mężczyzn
  • Mistrzostwa Europy w koszykówce kobiet