OC Instruktora/Trenera

 

Ubezpieczenie kierowane jest do osób wykonujących zawód trenera, instruktora sportowego czy pracowników obsługi sportu. 

Dziedzina z jaką wiąże się praca instruktora sportowego lub trenera to wielka odpowiedzialność, nie tylko za zdrowie i życie swoich podopiecznych ale także odpowiedzialność za osoby trzecie. Dlatego też każda osoba wykonująca zawód instruktora / trenera powinna zabezpieczyć się od niepożądanych skutków zdarzeń losowych wykupując ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej. 

Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna ubezpieczonego wobec osób trzecich za szkody na osobie lub w mieniu powstałe z wypadków mających miejsce w okresie ubezpieczenia, wynikłe z uchybień w wykonywaniu czynności zawodowych. 

 

Składki już od 55 zł za rok (sumy gwarancyjne od 100 000 zł do 500 000 zł) ⚠

 

📃  DOKUMENTY DO POBRANIA:

Wniosek o zawarcie polisy OC instruktora / trenera sportu [pobierz]

Warianty ubezpieczenia [pobierz]

Informacje szczegółowe – prosimy o kontakt z biurem