Związki sportowe

I. UBEZPIECZENIA NNW I KOSZTÓW LECZENIA KONTUZJI/URAZÓW

Nieodłącznym elementem sportu jest ryzyko urazu oraz koszty związane z jego leczeniem. Proponowane przez nas ubezpieczenia zabezpieczają zwrot, praktycznie wszystkich, kosztów poniesionych na leczenie kontuzji/ urazów doznanych podczas uprawiania sportu jak również w życiu prywatnym (opcjonalnie), a także kosztów poniesionych na leczenie stanów chorobowych (opcjonalnie).

1. Ubezpieczenie zawodników powołanych na zgrupowania kadry narodowej
Ubezpieczenie obowiązkowe – zgodnie z Ustawą o sporcie, związek sportowy ma obowiązek ubezpieczenia zawodników powołanych na zgrupowanie kadry narodowej od następstw nieszczęśliwych wypadków. Zazwyczaj realizowane jako ubezpieczenie trwałego uszczerbku na zdrowiu. Świadczenie przysługuje ubezpieczonemu zawodnikowi. Stosujemy nowatorskie definicje dające gwarancje szerokiego zakresu ochrony.

2.Ubezpieczenie osób z obsługi szkoleniowo-organizacyjnej
Osoby obsługi szkoleniowo organizacyjnej zespołu (trenerzy, statystycy, kierownik zespołu, obsługa medyczna) są nieodłącznie związane z harmonogramem zajęć szkoleniowych i aktywnie w nim uczestniczą.

3. Ubezpieczenie pracowników, działaczy, delegatów, sędziów, komisarzy
Ubezpieczenie osób związanych z realizacją zadań w ramach Związku.

4. Ubezpieczenie zobowiązań kontraktowych
Ubezpieczenie reguluje utracone dochody zawodnika kontuzjowanego podczas zgrupowań kadry narodowej bądź rekompensuje klubowi koszty utrzymania „nieczynnego” zawodnika, który doznał urazu podczas zgrupowania kadry.

5.Ubezpieczenie zdolności do uprawiania sportu
Ubezpieczenie stanowi zabezpieczenie przed zdarzeniem (uraz/ choroba) skutkującym końcem kariery zawodnika. Ubezpieczenie pełni funkcję finansowego zabezpieczenia przyszłości zawodnika.

6. Ubezpieczenie podróży zagranicznych
Ubezpieczenie obejmuje ochroną członków kadr narodowych oraz innych osób delegowanych przez Związek. 
Zakres ochrony:
1. koszty leczenia
2. bagaż podróżny
3. odpowiedzialność cywilna
4. koszty ratownictwa
5. assistance

II. UBEZPIECZENIA OC (Odpowiedzialność Cywilna)

1. Ubezpieczenie OC imprez masowych (obowiązkowe)
Obowiązkowe ubezpieczenie dla imprez organizowanych zgodnie z Ustawą o bezpieczeństwie imprez masowych. Realizujemy ubezpieczenia zgodnie z wymogami stosownego Rozporządzenia Ministra Finansów w oparciu o własny program brokerski.

2. Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej Związku
Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w związku z prowadzoną działalnością statutową związku sportowego oraz posiadanym mieniem. Ochrona może zostać rozszerzona o szkody nie objęte obowiązkowym ubezpieczeniem OC imprez masowych, a także inne klauzule zgodnie z potrzebami.

III. RYZYKA NIESTANDARDOWE

1. Ubezpieczenie sukcesu/premii za osiągnięcie wyniku
Ubezpieczenie rekompensuje koszt wypłacenia premii za osiągnięcie określonego wyniku sportowego – medalu, awansu itp.

2. Ubezpieczenie od odwołania zawodów sportowych
Przy organizowaniu imprez sportowych należy się liczyć ze zdarzeniami (np. warunki pogodowe, żałoba narodowa), mogącymi skutkować odwołaniem imprezy. Ubezpieczenie rekompensuje koszty poniesione na przygotowanie/ organizację imprezy oraz brak planowanych przychodów z imprezy

IV. INNE UBEZPIECZENIA POZA SPORTOWE – MAJĄTKOWE ZWIĄZKU

Standardowe ubezpieczenia majątku związku: wyposażenie siedziby, magazyn sprzętu sportowego, pojazdy mechaniczne itp.