Procedura zawarcia umowy ubezpieczenia

 

Zawieranie umów ubezpieczenia odbywa się na podstawie przesłanych przez Państwa danych zawartych we wniosku wraz z analizą potrzeb i Pełnomocnictwa Brokerskiego na mocy którego reprezentujemy naszych Klientów przez zakładami ubezpieczeń.

1. Wypełnione dokumenty należy przesłać na adres: info@sportbroker.pl

2. Na podstawie danych zawartych we wniosku i udzielonego Pełnomocnictwa przygotowujemy wstępną ofertę w kilku wariantach wraz z naszą rekomendacją opartą o analizę potrzeb Klienta.

3. Po akceptacji oferty uzgadniamy ostateczny zakres ochrony i warunki polisy.

4. CA Sport Broker w imieniu Klienta zawiera polisę ubezpieczeniową.

📃  DOKUMENTY DO POBRANIA:

  1. Pełnomocnictwo brokerskie (osoba fizyczna) [pobierz]
  2. Pełnomocnictwo brokerskie (podmiot) [pobierz]
  3. Wniosek o ofertę ubezpieczenia wraz z ankietą potrzeb Klienta [pobierz]
  4. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych przez CA Sport Broker Sp. z o.o. (RODO) – osoba fizyczna [pobierz]
  5. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych przez CA Sport Broker Sp. z o.o. (RODO) – podmiot [pobierz]