O NAS NASZ ZESPÓŁ KONTAKT

Strona główna : Procedura zawarcia umowy ubezpieczenia

Ubezpieczenia dla sportu
SPORTOWCY INDYWIDUALNI
Bezpieczna Kariera
Programy dedykowane
Odpowiedzialność Cywilna
Koszty leczenia poza RP
Koszty leczenia cudzoziemców
na terenie RP
OC INSTRUKTORA / TRENERA
KLUBY SPORTOWE
ZWIĄZKI SPORTOWE
IMPREZY SPORTOWE
RYZYKA SPECJALNE
PROCEDURA ZAWARCIA
UMOWY UBEZPIECZENIA

LIKWIDACJA SZKÓD
USTAWY, AKTY PRAWNE
NASI PARTNERZY
Kontakt
CA Sport Broker Sp. z o.o.
ul. Targiela 14
43-100 Tychy
tel.: 032 219 63 12
fax.: 032 219 72 95 wew.13
e-mail: info@sportbroker.pl
Procedura zawarcia umowy ubezpieczenia
  • Wypełniony wniosek należy przesłać na adres: info@sportbroker.pl
  • Na podstawie danych zawartych we wniosku, przygotowujemy wstępną ofertę w kilku wariantach lub przygotowujemy umowę ubezpieczenia zgodnie z wybranym wariantem.
  • Uzgadniamy ostateczny zakres ochrony
  • Na podstawie wniosku o zawarcie umowy ubezpieczenia przygotowujemy stosowną polisę. Wniosek zawiera jednocześnie pełnomocnictwo dla CA Sport Broker do podpisania polisy w imieniu klienta. Wniosek musi być przysłany w oryginale (z podpisem) lub w formie elektronicznej (skan)
  • Podpisujemy polisę w imieniu klienta.
  • Skan podpisanej polisy wysyłamy do klienta pocztą elektroniczną
  • Oryginał polisy przechowywany jest w biurze CA Sport Broker. Na prośbę klienta oryginał polisy wysyłamy pocztą (listem poleconym), na wskazany adres
  • Klient opłaca składkę lub 1-szą ratę składki i wysyła do nas potwierdzenie dokonania przelewu
Copyright © 2009 - 2019 Sport Broker Sp. z o.o. hosting i realizacja: Centercomp.pl