O NAS NASZ ZESPÓŁ KONTAKT

Strona główna : Związki sportowe

Ubezpieczenia dla sportu
SPORTOWCY INDYWIDUALNI
OC INSTRUKTORA / TRENERA
KLUBY SPORTOWE
ZWIĄZKI SPORTOWE
IMPREZY SPORTOWE
RYZYKA SPECJALNE
PROCEDURA ZAWARCIA
UMOWY UBEZPIECZENIA

LIKWIDACJA SZKÓD
USTAWY, AKTY PRAWNE
NASI PARTNERZY
Kontakt
CA Sport Broker Sp. z o.o.
ul. Żorska 10
43-200 Pszczyna
tel.: 032 219 63 12
fax.: 032 219 72 95 wew.13
e-mail: info(at)sportbroker.pl

Związki sportowe

I. UBEZPIECZENIA NNW I KOSZTÓW LECZENIA KONTUZJI/URAZÓW

Nieodłącznym elementem sportu jest ryzyko urazu oraz koszty związane z jego leczeniem. Proponowane przez nas ubezpieczenia zabezpieczają zwrot, praktycznie wszystkich, kosztów poniesionych na leczenie kontuzji/ urazów doznanych podczas uprawiania sportu jak również w życiu prywatnym (opcjonalnie), a także kosztów poniesionych na leczenie stanów chorobowych (opcjonalnie).

1. Ubezpieczenie zawodników powołanych na zgrupowania kadry narodowej

Ubezpieczenie obowiązkowe - zgodnie z Ustawą o sporcie, związek sportowy ma obowiązek ubezpieczenia zawodników powołanych na zgrupowanie kadry narodowej od następstw nieszczęśliwych wypadków. Zazwyczaj realizowane jako ubezpieczenie trwałego uszczerbku na zdrowiu. Świadczenie przysługuje ubezpieczonemu zawodnikowi. Stosujemy nowatorskie definicje dające gwarancje szerokiego zakresu ochrony.

2.Ubezpieczenie osób z obsługi szkoleniowo-organizacyjnej

Osoby obsługi szkoleniowo organizacyjnej zespołu (trenerzy, statystycy, kierownik zespołu, obsługa medyczna) są nieodłącznie związane z harmonogramem zajęć szkoleniowych i aktywnie w nim uczestniczą.

3. Ubezpieczenie pracowników, działaczy, delegatów, sędziów, komisarzy

Ubezpieczenie osób związanych z realizacją zadań w ramach związku.

4. Ubezpieczenie zobowiązań kontraktowych

Ubezpieczenie reguluje utracone dochody zawodnika kontuzjowanego podczas zgrupowań kadry narodowej bądź rekompensuje klubowi koszty utrzymania „nieczynnego” zawodnika, który doznał urazu podczas zgrupowania kadry.

5.Ubezpieczenie zdolności do uprawiania sportu

Ubezpieczenie stanowi zabezpieczenie przed zdarzeniem (uraz/ choroba) skutkującym końcem kariery zawodnika. Ubezpieczenie pełni funkcję finansowego zabezpieczenia przyszłości zawodnika.

6. Ubezpieczenie podróży zagranicznych

Ubezpieczenie obejmuje ochroną członków kadr narodowych oraz innych osób delegowanych przez związek.

Zakres ochrony:

1. koszty leczenia
2. bagaż podróżny
3. odpowiedzialność cywilna
4. koszty ratownictwa
5. assistance

II. UBEZPIECZENIA OC (Odpowiedzialność Cywilna)

1. Ubezpieczenie OC imprez masowych (obowiązkowe)

Obowiązkowe ubezpieczenie dla imprez organizowanych zgodnie z Ustawą o bezpieczeństwie imprez masowych. Realizujemy ubezpieczenia zgodnie z wymogami stosownego Rozporządzenia Ministra Finansów w oparciu o własny program brokerski.

2. Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej związku

Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w związku z prowadzoną działalnością statutową związku sportowego oraz posiadanym mieniem. Ochrona może zostać rozszerzona o szkody nie objęte obowiązkowym ubezpieczeniem OC imprez masowych, a także inne klauzule zgodnie z potrzebami.

III. RYZYKA NIESTANDARDOWE

1. Ubezpieczenie sukcesu/premii za osiągnięcie wyniku

Ubezpieczenie rekompensuje koszt wypłacenia premii za osiągnięcie określonego wyniku sportowego – medalu, awansu itp.

2. Ubezpieczenie od odwołania zawodów sportowych

Przy organizowaniu imprez sportowych należy się liczyć ze zdarzeniami (np. warunki pogodowe, żałoba narodowa), mogącymi skutkować odwołaniem imprezy. Ubezpieczenie rekompensuje koszty poniesione na przygotowanie/ organizację imprezy oraz brak planowanych przychodów z imprezy

IV. INNE UBEZPIECZENIA POZA SPORTOWE – MAJĄTKOWE ZWIĄZKU

Standardowe ubezpieczenia majątku związku: wyposażenie siedziby, magazyn sprzętu sportowego, pojazdy mechaniczne itp.

Zapytania ofertowe prosimy kierować do:

Adam Prończuk
Prezes Zarządu
Tel. kom. 501-871-719
e-mail: [email protected]
Tomasz Adamczyk
Kierownik Biura Ubezpieczeń
Tel. kom. 883-379-859
e-mail: [email protected]
Katarzyna Jurczyga
Kierownik Likwidacji Szkód
Tel. kom. 883-379-844
e-mail: [email protected]
Copyright © 2009 - 2019 Sport Broker Sp. z o.o. hosting i realizacja: Centercomp.pl