O NAS NASZ ZESPÓŁ KONTAKT

Strona główna : Sportowcy indywidualni : Strefa sportowców wyczynowych

Ubezpieczenia dla sportu
SPORTOWCY INDYWIDUALNI
Bezpieczna Kariera
Programy dedykowane
Odpowiedzialność Cywilna
Koszty leczenia poza RP
Koszty leczenia cudzoziemców
na terenie RP
OC INSTRUKTORA / TRENERA
KLUBY SPORTOWE
ZWIĄZKI SPORTOWE
IMPREZY SPORTOWE
RYZYKA SPECJALNE
PROCEDURA ZAWARCIA
UMOWY UBEZPIECZENIA

LIKWIDACJA SZKÓD
USTAWY, AKTY PRAWNE
NASI PARTNERZY
Kontakt
CA Sport Broker Sp. z o.o.
ul. Targiela 14
43-100 Tychy
tel.: 032 219 63 12
fax.: 032 219 72 95 wew.13
e-mail: info@sportbroker.pl
Sportowcy indywidualni
Strefa sportowców profesjonalnych Strefa sportowców wyczynowych Strefa amatorów i sportowców do 18 lat
Strefa sportowców wyczynowych
Dostępne ryzyka:
 1. NNW - trwały uszczerbek na zdrowiu
  Ryzyko bazowe - świadczenie w wysokości 1% sumy ubezpieczenia za 1% trwałego uszczerbku na zdrowiu.
 2. Koszty leczenia
  Ubezpieczeniem objęte są koszty związane z leczeniem wypadków i urazów sportowych
 3. Czasowa niezdolność do uprawiania sportu
  Ubezpieczeniem objęte są kontuzje skutkujące długotrwałą przerwą w uprawianiu sportu.
  Stanowi ono rekompensatę za straty:
  • sportowe – obniżenie poziomu sportowego, wypadnięcie z kadry zespołu, brak możliwości startu w imprezie docelowej (mistrzowskiej, kwalifikacyjnej), zatrzymanie rozwoju sportowego itp.
  • finansowe - obniżenie lub zerwanie kontraktu sportowego, utrata lub obniżenie stypendium sportowego, utrata lub zerwanie umowy sponsorskiej, brak premii za wynik sportowy, brak realizacji planowanego transferu itp.
 4. Trwała niezdolność do uprawiania sportu
  Ubezpieczeniem objęte są urazy powodujące koniec kariery sportowej.
  Stanowi rekompensatę za definitywny brak możliwości kontynuowania kariery sportowej.
Sumy ubezpieczenia / świadczenia
Rodzaj ryzyka Maksymalna suma ubezpieczenia / świadczenia
NNW – trwały uszczerbek na zdrowiu
Koszty leczenia
Czasowa niezdolność
Trwała niezdolność
1.000zł. za 1% trwałego uszczerbku
20.000zł.
60.000zł.
100.000zł.
Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje następstwa wypadków oraz kontuzji sportowych z uwzględnieniem stanów chorobowych narządu ruchu.
Pobierz wniosek do oferty ubezpieczenia sportowego
Procedura zawarcia umowy ubezpieczenia
Copyright © 2009 - 2019 Sport Broker Sp. z o.o. hosting i realizacja: Centercomp.pl