O NAS NASZ ZESPÓŁ KONTAKT

Strona główna : Sportowcy indywidualni : Strefa amatorów i sportowców do 18 lat

Ubezpieczenia dla sportu
SPORTOWCY INDYWIDUALNI
Bezpieczna Kariera
Programy dedykowane
Odpowiedzialność Cywilna
Koszty leczenia poza RP
Koszty leczenia cudzoziemców
na terenie RP
OC INSTRUKTORA / TRENERA
KLUBY SPORTOWE
ZWIĄZKI SPORTOWE
IMPREZY SPORTOWE
RYZYKA SPECJALNE
PROCEDURA ZAWARCIA
UMOWY UBEZPIECZENIA

LIKWIDACJA SZKÓD
USTAWY, AKTY PRAWNE
NASI PARTNERZY
Kontakt
CA Sport Broker Sp. z o.o.
ul. Targiela 14
43-100 Tychy
tel.: 032 219 63 12
fax.: 032 219 72 95 wew.13
e-mail: info@sportbroker.pl
Sportowcy indywidualni
Strefa sportowców profesjonalnych Strefa sportowców wyczynowych Strefa amatorów i sportowców do 18 lat
Strefa amatorów i sportowców do 18 lat
Dostępne ryzyka:
 1. NNW - trwały uszczerbek na zdrowiu
  Ryzyko bazowe - świadczenie w wysokości 1% sumy ubezpieczenia za 1% trwałego uszczerbku na zdrowiu.
 2. Koszty leczenia
  Ubezpieczeniem objęte są koszty poniesione na terenie RP związane z leczeniem wypadków i urazów sportowych
 3. Zasiłek dzienny z tytułu niezdolności do pracy, nauki lub pobytu w szpitalu
 4. Świadczenie z tytułu poważnego zachorowania lub operacji chirurgicznej
  Świadczenie wypłacane pod warunkiem, że pierwsze objawy choroby lub wypadek wystąpiły w okresie ochrony.
 5. Zadośćuczynienie za ból doznany wskutek wypadku
  Świadczenie wypłacane gdy w wyniku wypadku ubezpieczony doznał uszkodzenia ciała, nie powodującego jednak trwałego uszczerbku na zdrowiu.
Sumy ubezpieczenia:
 • Trwały uszczerbek na zdrowiu – do 1.000zł za 1% trwałego uszczerbku
 • Koszty leczenia do 20.000zł.
Pobierz wniosek do oferty ubezpieczenia sportowego
Procedura zawarcia umowy ubezpieczenia
Copyright © 2009 - 2019 Sport Broker Sp. z o.o. hosting i realizacja: Centercomp.pl