O NAS NASZ ZESPÓŁ KONTAKT

Strona główna : Programy dedykowane

Ubezpieczenia dla sportu
SPORTOWCY INDYWIDUALNI
Bezpieczna Kariera
Programy dedykowane
Odpowiedzialność Cywilna
Koszty leczenia poza RP
Koszty leczenia cudzoziemców
na terenie RP
OC INSTRUKTORA / TRENERA
KLUBY SPORTOWE
ZWIĄZKI SPORTOWE
IMPREZY SPORTOWE
RYZYKA SPECJALNE
PROCEDURA ZAWARCIA
UMOWY UBEZPIECZENIA

LIKWIDACJA SZKÓD
USTAWY, AKTY PRAWNE
NASI PARTNERZY
Kontakt
CA Sport Broker Sp. z o.o.
ul. Targiela 14
43-100 Tychy
tel.: 032 219 63 12
fax.: 032 219 72 95 wew.13
e-mail: [email protected]
Sportowcy indywidualni – Programy dedykowane
Aktywny Amator Aktywny Amator PLUS
Aktywny Amator % za % Jednodniowe imprezy masowe

Programy dedykowane czyli programy ze stałym zakresem oraz sumami ubezpieczenia.

Docelowo przedstawione są w 4 opcjach – łącznie 10 stałych wariantów ubezpieczenia:

1. Aktywny Amator kierowany do wszystkich osób amatorsko uprawiających dowolną dyscyplinę sportu (z wyłączeniem sportów wysokiego ryzyka) w celu zabezpieczenia niepożądanych skutków urazów z jakimi wiąże się z pewnością każda aktywność sportowa. Program jest podstawowym zabezpieczeniem kosztów leczenia oraz rekompensatą za doznany trwały uszczerbek na zdrowiu. Ochrona obejmuje również straty finansowe wynikające z pobytu w szpitalu czy przebywaniem na zwolnieniu lekarskim/L4.

2. Aktywny Amator Plus kierowany jest do osób wyczynowo uprawiających określoną dyscyplinę sportową. Program stanowi zabezpieczenie finansowe w przypadku nieszczęśliwego wypadku jakie wiążę się często z długim i kosztownym leczeniem. Dodatkowo ochrona rozszerzona jest o wysokie świadczenia dot. trwałego uszczerbku na zdrowiu.

3. Aktywny Amator % za % kierowany jest do osób wyczynowo uprawiających określoną dyscyplinę sportową szukających zabezpieczenia jedynie w zakresie trwałego uszczerbku na zdrowiu. Procent TU stanowi rekompensatę za skutki utraty zdrowia, która nie pozwala na pełny powrót do stanu sprzed wypadku. Program posiada 3 warianty ubezpieczenia z świadczeniami nawet do 2 000 zł za każdy 1 % uszczerbku.

4. Jednodniowe imprezy masowe to ubezpieczenie w 4 wariantach kierowane i stworzone na potrzeby organizatorów jedno lub kilkudniowych imprez sportowych. Ubezpieczenie stanowi podstawowe zabezpieczenie uczestników zawodów sportowych (tj.: imprezy biegowe) oraz wolontariuszy biorących udział w imprezie.
Copyright © 2009 - 2019 Sport Broker Sp. z o.o. hosting i realizacja: Centercomp.pl