O NAS NASZ ZESPÓŁ KONTAKT

Strona główna : Sportowcy indywidualni

Ubezpieczenia dla sportu
SPORTOWCY INDYWIDUALNI
Bezpieczna Kariera
Programy dedykowane
Odpowiedzialność Cywilna
Koszty leczenia poza RP
Koszty leczenia cudzoziemców
na terenie RP
OC INSTRUKTORA / TRENERA
KLUBY SPORTOWE
ZWIĄZKI SPORTOWE
IMPREZY SPORTOWE
RYZYKA SPECJALNE
PROCEDURA ZAWARCIA
UMOWY UBEZPIECZENIA

LIKWIDACJA SZKÓD
USTAWY, AKTY PRAWNE
NASI PARTNERZY
Kontakt
CA Sport Broker Sp. z o.o.
ul. Targiela 14
43-100 Tychy
tel.: 032 219 63 12
fax.: 032 219 72 95 wew.13
e-mail: [email protected]
Sportowcy indywidualni – Odpowiedzialność cywilna
OC w życiu prywatnym OC trenerów / instruktorów sportowych

OC (odpowiedzialność cywilna) to ubezpieczenie którego założeniem jest ochrona ubezpieczeniowa, przed finansowymi skutkami szkód wyrządzonych osobom trzecim (szkody osobowej lub rzeczowej) w następstwie czynu niedozwolonego na terytorium RP lub poza jej granicami.

Odpowiedzialność cywilna w życiu prywatnym jak i zawodowym to podstawowe ubezpieczenie pozwalające nam na zachowanie poczucia spokoju w nieprzewidzianych sytuacjach.

W celu zapewnienia sobie pełnego bezpieczeństwa wynikającego z wykonywania czynności życia codziennego jak i zawodowego zachęcamy do zapoznania się z naszą ofertą.
Copyright © 2009 - 2019 Sport Broker Sp. z o.o. hosting i realizacja: Centercomp.pl