O NAS NASZ ZESPÓŁ KONTAKT

Strona główna : Sportowcy indywidualni

Ubezpieczenia dla sportu
SPORTOWCY INDYWIDUALNI
Bezpieczna Kariera
Programy dedykowane
Odpowiedzialność Cywilna
Koszty leczenia poza RP
Koszty leczenia cudzoziemców
na terenie RP
OC INSTRUKTORA / TRENERA
KLUBY SPORTOWE
ZWIĄZKI SPORTOWE
IMPREZY SPORTOWE
RYZYKA SPECJALNE
PROCEDURA ZAWARCIA
UMOWY UBEZPIECZENIA

LIKWIDACJA SZKÓD
USTAWY, AKTY PRAWNE
NASI PARTNERZY
Kontakt
CA Sport Broker Sp. z o.o.
ul. Targiela 14
43-100 Tychy
tel.: 032 219 63 12
fax.: 032 219 72 95 wew.13
e-mail: info@sportbroker.pl
OC w życiu prywatnym
Ubezpieczenie kierowane jest do wszystkich osób chcących zabezpieczyć się przed finansowymi skutkami szkód wyrządzonych osobom trzecim (szkody osobowej lub rzeczowej) lub szkodami wyrządzonymi przez członków najbliższej rodziny Ubezpieczonego.

Pod pojęciem czynności życia prywatnego rozumie się w szczególności czynności związane z:

  • opieką nad małoletnimi dziećmi lub osobami upośledzonymi umysłowo będącymi osobami bliskimi Ubezpieczającego/Ubezpieczonego i zamieszkałymi z nim,
  • posiadaniem przez Ubezpieczającego/Ubezpieczonego zwierząt domowych i pasiek, z wyjątkiem zwierząt i pasiek utrzymywanych w celach handlowych lub hodowlanych,
  • posiadaniem lub użytkowaniem lokalu mieszkalnego, domu jednorodzinnego, garażu lub innego budynku określonego w umowie ubezpieczenia (polisie), w tym – szkody powstałe w związku z eksploatacją urządzeń i instalacji wodociągowych, kanalizacyjnych i centralnego ogrzewania,
  • posiadaniem lub użytkowaniem ruchomości domowych i urządzeń gospodarstwa domowego, lub użytkowaniem rowerów, wózków inwalidzkich bez napędu mechanicznego oraz sprzętu pływającego na własny użytek (tj. użytkowaniem łodzi wiosłowych, wiosłowych łodzi regatowych, kajaków, rowerów wodnych, desek surfingowych, pontonów, skuterów wodnych oraz jachtów żaglowych, motorowych do których prowadzenia nie są konieczne uprawnienia).
  • Ubezpieczeniem objęte są również szkody wyrządzone przez Ubezpieczającego / Ubezpieczonego w związku z użytkowaniem pomieszczeń podczas wyjazdów turystycznych lub rekreacyjnych
Ubezpieczenie zatem chroni nas nie tylko w związku z wykonywaniem czynności życia codziennego ale także w związku z użytkowaniem nieruchomości np.: szkody wyrządzone na osobie trzeciej powodując jej inwalidztwo lub śmierć, szkody wyrządzone w mieniu osoby trzeciej, szkody wyrządzone przez posiadane zwierzęta (np. psa, kota, lub inne zwierzę domowe), szkody powstałe wskutek np. zalania mieszkania sąsiada czy wybicie jego szyby w oknie przez nasze dziecko lub inne szkody wyrządzone przez członków rodziny ubezpieczonego za które jest on odpowiedzialny.

Ubezpieczeniem objęte są również szkody wyrządzone przez Ubezpieczającego/Ubezpieczonego w związku z wyczynowym uprawianiem sportów np.: piłka nożna, piłka siatkowa, koszykówka i piłka ręczna, narciarstwo, snowboard, triathlon (również kolarstwo górskie/szosowe), jazda na rolkach/wrotkarstwo, lekkoatletyka.

Bądź spokojny – kup ubezpieczenie!

Copyright © 2009 - 2019 Sport Broker Sp. z o.o. hosting i realizacja: Centercomp.pl