O NAS NASZ ZESPÓŁ KONTAKT

Strona główna : OC instruktora / trenera

Ubezpieczenia dla sportu
SPORTOWCY INDYWIDUALNI
Bezpieczna Kariera
Programy dedykowane
Odpowiedzialność Cywilna
Koszty leczenia poza RP
Koszty leczenia cudzoziemców
na terenie RP
OC INSTRUKTORA / TRENERA
KLUBY SPORTOWE
ZWIĄZKI SPORTOWE
IMPREZY SPORTOWE
RYZYKA SPECJALNE
PROCEDURA ZAWARCIA
UMOWY UBEZPIECZENIA

LIKWIDACJA SZKÓD
USTAWY, AKTY PRAWNE
NASI PARTNERZY
Kontakt
CA Sport Broker Sp. z o.o.
ul. Targiela 14
43-100 Tychy
tel.: 032 219 63 12
fax.: 032 219 72 95 wew.13
e-mail: [email protected]
OC instruktora / trenera

Ubezpieczenie kierowane jest do osób wykonujących zawód trenera, instruktora sportowego czy pracowników obsługi sportu.

Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna ubezpieczonego wobec osób trzecich za szkody na osobie lub w mieniu powstałe z wypadków mających miejsce w okresie ubezpieczenia, wynikłe z uchybień w wykonywaniu czynności zawodowych.

Dziedzina z jaką wiąże się praca instruktora sportowego lub trenera to wielka odpowiedzialność, nie tylko za zdrowie i życie swoich podopiecznych ale także odpowiedzialność za osoby trzecie. Dlatego też każda osoba wykonująca zawód instruktora / trenera powinna zabezpieczyć się od niepożądanych skutków zdarzeń losowych wykupując ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej.

WARIANT 1

Ubezpieczonymi w ramach niniejszej umowy są trenerzy, instruktorzy sportów drużynowych (piłka nożna, piłka siatkowa, koszykówka, piłka ręczna) oraz lekkoatletyki, badmintona, kolarstwa, tenisa, łyżwiarstwa, tańca i inne (nie wymienione w wariancie 2).

Suma Gwarancyjna Składka Roczna
POLSKA CAŁY ŚWIAT*
100 000 zł 54,00 zł 108,00 zł
200 000 zł 65,00 zł 130,00 zł
300 000 zł 86,00 zł 172,00 zł
400 000 zł 110,00 zł 220,00 zł
500 000 zł 130,00 zł 260,00 zł
*Zakres cały świat bez USA i kanady – zgodnie z OWU

WARIANT 2

Ubezpieczonymi w ramach niniejszej umowy są trenerzy, instruktorzy sportów wysokiego ryzyka takich jak: pływanie, gimnastyka, fitness, trenerzy personalni, wspinaczka, wszystkie sporty walki, narciarstwo, snowboard, bobsleje, skoki narciarskie, sporty wodne uprawiane na rzekach górskich, sport spadochronowy i balonowy, paralotniarstwo, jazdę konną, surfing i windsurfing, narty wodne, oraz sporty w których wykorzystywane są pojazdy przeznaczone do poruszania się po śniegu lub lodzie, aerobik i triathlon.

Suma Gwarancyjna Składka Roczna
POLSKA CAŁY ŚWIAT*
100 000 zł 90,00 zł 180,00 zł
200 000 zł 110,00 zł 220,00 zł
300 000 zł 145,00 zł 290,00 zł
400 000 zł 180,00 zł 360,00 zł
500 000 zł 220,00 zł 440,00 zł
*Zakres cały świat bez USA i kanady – zgodnie z OWU

MATERIAŁY DO POBRANIA

Wniosek
Copyright © 2009 - 2019 Sport Broker Sp. z o.o. hosting i realizacja: Centercomp.pl