O NAS NASZ ZESPÓŁ KONTAKT

Strona główna : Programy dedykowane : Jednodniowe imprezy masowe

Ubezpieczenia dla sportu
SPORTOWCY INDYWIDUALNI
Bezpieczna Kariera
Programy dedykowane
Odpowiedzialność Cywilna
Koszty leczenia poza RP
Koszty leczenia cudzoziemców
na terenie RP
OC INSTRUKTORA / TRENERA
KLUBY SPORTOWE
ZWIĄZKI SPORTOWE
IMPREZY SPORTOWE
RYZYKA SPECJALNE
PROCEDURA ZAWARCIA
UMOWY UBEZPIECZENIA

LIKWIDACJA SZKÓD
USTAWY, AKTY PRAWNE
NASI PARTNERZY
Kontakt
CA Sport Broker Sp. z o.o.
ul. Targiela 14
43-100 Tychy
tel.: 032 219 63 12
fax.: 032 219 72 95 wew.13
e-mail: info@sportbroker.pl
Programy dedykowane
Aktywny Amator Aktywny Amator Plus
Aktywny Amator % za % Jednodniowe imprezy masowe
Jednodniowe imprezy masowe


Założenia ogólne

- Program dedykowany dla uczestników oraz obsługi jednodniowych imprez biegowych
- Ubezpieczenie zawierane na wniosek organizatora imprezy, na podstawie listy startowej

- NNW – nagłe zdarzenie mające miejsce w trakcie trwania ochrony ubezpieczeniowej, wywołane przyczyną zewnętrzną, na skutek którego zawodnik/wolontariusz niezależnie od swej woli doznał uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia lub zmarł
- Koszty Leczenia - zwrot udokumentowanych kosztów leczenia powstałych w następstwie nieszczęśliwego wypadku, który wydarzył się podczas uczestnictwa w imprezie biegowej
- Koszty Rehabilitacji - zwrot udokumentowanych kosztów rehabilitacji powstałych w następstwie nieszczęśliwego wypadku, który wydarzył się podczas uczestnictwa w imprezie biegowej

UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ORGANIZATORA IMPREZY SPORTOWEJ
JUŻ OD 100 ZŁ !!!

Copyright © 2009 - 2019 Sport Broker Sp. z o.o. hosting i realizacja: Centercomp.pl