O NAS NASZ ZESPÓŁ KONTAKT

Strona główna : Programy dedykowane : Jednodniowe imprezy masowe

Ubezpieczenia dla sportu
SPORTOWCY INDYWIDUALNI
Bezpieczna Kariera
Programy dedykowane
Odpowiedzialność Cywilna
Koszty leczenia poza RP
Koszty leczenia cudzoziemców
na terenie RP
OC INSTRUKTORA / TRENERA
KLUBY SPORTOWE
ZWIĄZKI SPORTOWE
IMPREZY SPORTOWE
RYZYKA SPECJALNE
PROCEDURA ZAWARCIA
UMOWY UBEZPIECZENIA

LIKWIDACJA SZKÓD
USTAWY, AKTY PRAWNE
NASI PARTNERZY
Kontakt
CA Sport Broker Sp. z o.o.
ul. Targiela 14
43-100 Tychy
tel.: 032 219 63 12
fax.: 032 219 72 95 wew.13
e-mail: info@sportbroker.pl
Programy dedykowane
Aktywny Amator Aktywny Amator Plus
Aktywny Amator % za % Jednodniowe imprezy masowe
Jednodniowe imprezy masowe


Założenia ogólne

- Program dedykowany dla uczestników oraz obsługi jednodniowych imprez biegowych
- Ubezpieczenie zawierane na wniosek organizatora imprezy, na podstawie listy startowej

WARIANT/SUMY UBEZPIECZENIA SKŁADKA ZA OSOBĘ
UCZESTNICY BIEGU WOLONTARIUSZE
DO 1 000 OSÓB POW. 1 000 OSÓB DO 50 OSÓB
1 NNW 5 000 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł
2 NNW 10 000 zł 2,00 zł 1,50 zł 2,00 zł
3 NNW 5 000 zł
Koszty Leczenia 1 000 zł
Rehabilitacja 1 000 zł
2,00 zł 1,50 zł 2,00 >zł
4 NNW 10 000 zł
Koszty Leczenia 2 000 zł
Rehabilitacja 1 000 zł
3,00 zł 2,50 zł 3,50 zł

- NNW – nagłe zdarzenie mające miejsce w trakcie trwania ochrony ubezpieczeniowej, wywołane przyczyną zewnętrzną, na skutek którego zawodnik/wolontariusz niezależnie od swej woli doznał uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia lub zmarł
- Koszty Leczenia - zwrot udokumentowanych kosztów leczenia powstałych w następstwie nieszczęśliwego wypadku, który wydarzył się podczas uczestnictwa w imprezie biegowej
- Koszty Rehabilitacji - zwrot udokumentowanych kosztów rehabilitacji powstałych w następstwie nieszczęśliwego wypadku, który wydarzył się podczas uczestnictwa w imprezie biegowej

UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ORGANIZATORA IMPREZY SPORTOWEJ
JUŻ OD 100 ZŁ !!!

PROCEDURY ZAWARCIA UBEZPIECZENIA

  1. Wypełnioną deklarację do umowy ubezpieczenia należy przesłać w formie elektronicznej na adres:
    kasia@sportbroker.pl, tomek@sportbroker.pl
  2. CA Sport Broker wnioskuje o wystawianie polisy wraz z przesłaną elektronicznie deklaracją
  3. Po zaakceptowaniu deklaracji przez Ubezpieczyciela polisa zostaje wystawiona zgodnie z wybranym wariantem ubezpieczenia
  4. Broker podpisuje w imieniu Klienta polisę i przesyła go drogą elektroniczną na adres korespondencyjny do Klienta
  5. Oryginały dokumentów zostaną wysłane na wskazany w deklaracji adres korespondencyjny
  6. Kopia polisy w imieniu Klienta zostaje przekazana do Ubezpieczyciela

MATERIAŁY DO POBRANIA

Ogólne Warunki Ubezpieczenia
Deklaracja
Copyright © 2009 - 2018 Sport Broker Sp. z o.o. hosting i realizacja: Centercomp.pl